top of page

Faaliyet Alanlarımız

Üst örgütlenmesini tamamlamış, birim kooperatiflerimizin yönetim ve denetim kurullarıyla  şeffaf  ve uyumlu  bir çalışma  içindeyiz. Bununla ilgili olarak köylerde kooperatifçilik eğitimleri  vererek kadınların  ve gençlerin  üretime teşvik edilmesi Dünya’ya örnek olacak kooperatif modelleri geliştirilmesi için çalışmaktayız.


Ortak kooperatiflerin  müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri yolunda iktisadi faaliyetlerde bulunmak, çalışmalarını koordine etmek ,dış ülkelerle ilişki kurmalarını sağlamak, kooperatifçilik ve eğitim konularında faaliyetlerde  bulunmaktayız.


Pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonların yerine getirilmesini sağlamak. Fuar ,panayır, dış ve iç sergilerde ortak kooperatiflerin ürünlerini sergilemeleri için çalışmalar yapmaktayız.
Ortak kooperatiflerin üreticilerinin üretmiş olduğu ürünleri  iç ve dış piyasalarda  daha elverişli şartlarda  satacak pazarlar bulmak ve bu pazarlara ihracat yapmak; Birliğimiz üyesi kooperatif ortaklarının üretim ve tüketim ihtiyaçlarını  ,araç ve gereçlerini toptan ve ucuza sağlamak için çalışmaktayız.


Üreticilerin üretimleri konusunda her türlü zararlı göreneklerden kurtulmak suretiyle maliyeti düşürmek ,kaliteliyi ve ürünü en yüksek seviyeye çıkarmak için çalışmaktayız.

logo1.png
logo2.png
logo3.png
logo4.png
Yeşil Ev
pngwing.com.png

Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak , maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir.

SAYFALAR

TAKİP ET

bottom of page