top of page
vizyonicon.png

VİZYONUMUZ

İyi bir gelecek adına iyi bir tarımda kooperatiflerin ürünlerini değerlendirmek, geleceğe genç bir toplum bırakabilmek ve ekonomik anlamda kooperatiflerdeki emeğin pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak ve bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, kooperatif faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, uluslararası ilişkilerini düzenlemek, kooperatifçilik ile oluşan kadın dayanışmasını geliştirmek ve teşvik etmek, yaygınlaştırılması alanında eğitimler vererek farkındalık kazandırmak.

misyonicon.png

MİSYONUMUZ

Kadınları güçlendiren, sürdürülebilir kalkınma amaçlarını uygulayan, ortaklarının hizmet beklentilerini karşılayabilen, benimsediği değerleri temsil edebilme yeteneği yüksek, çalışma bölgesinde tarım ve kooperatifçilik politikalarının belirlenmesinde etkin rol alarak kooperatifçiliğe teşvik eden bir kurumsal yapı olma vizyonu ile hareket ederiz. 

kaliteicon.png

KALİTE POLİTİKAMIZ

Sektörümüzü kapsayan tüm yenilik ve gelişmeleri yakından takip ederek, daha iyiye daha ileriye ilkesi ile çalışmalarımıza devam ederek sektöründe en başarılı kooperatifler arasında yer alma vizyonu ile hareket eder, Çevre dostu hizmet bilinci ile gelişim ve değişimin teşvik edildiği, uygar ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak için emek veririz.

BİRLİĞİN AMACI

 

Ortak Kooperatiflerimizin müşterek menfaatlerini korumak, amaçlarını gerçekleştirmeleri yolunda iktisadi faaliyetlerde bulunmak, çalışmalarını koordine etmek, hesap ve işlemlerini denetlemek, dış ülkelerle olan münasebetlerini Merkez Birliğine girinceye kadar düzenlemek Kooperatifçiliği geliştirmek, eğitim faaliyetlerinde ve kooperatifçilik konularında tavsiyelerde bulunmak ve rehberlik etmektir.

     

 

A - Ortak kooperatiflerin ürünlerine iç ve dış piyasalarda daha elverişli şartlarla sürüm imkânları sağlayabilecek pazarlar bulmak ve bu pazarlara ihracat yapmak,

 

B - Pazarlama ile ilgili her türlü fonksiyonların yerine getirilmesi için çalışmalarda bulunmak,

 

1 - Ortak kooperatiflerin ürünlerini bir araya getirmek, standartlara ayırmak, teknik şartlara ve piyasa isteklerine uygun şekilde ambalajlamak,
2 - Toplanmış malların değerlerinin arttırılmasını sağlayacak, muhafaza tesisleri kurmak veya bu konuda çalışan işletmelere katılmak,
3 - Piyasaya sevk işlerinde her ürünün teknik ve özelliklerine uygun taşıt araçlarını satın almak veya kiralamak,
4 - Üretimden itibaren tüm çalışmaları, her türlü zararlı göreneklerden kurtarmak suretiyle maliyeti düşürmek, kaliteyi ve ürünü en yüksek seviyeye çıkarmak için gerekli diğer tedbirleri almak,
5 - Ürünlerin piyasaya sevki hususunda gerekli tesisleri kurmak.

logo1.png
logo2.png
logo3.png
logo4.png
Yeşil Ev
pngwing.com.png

Kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak , maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir.

SAYFALAR

TAKİP ET

bottom of page